web analytics

Válassza az Oldal lehetőséget

Ezek az otthonfelújítási támogatás feltételei

Ezek az otthonfelújítási támogatás feltételei

A gyermeket nevelő családokat a magyar állam újabb támogatási formával támogatja ettől az évtől: az úgynevezett otthonfelújítási támogatással, amelynek elsősorban az a célja, hogy javuljanak a gyermeket nevelő családok lakhatási körülményei. Ennek módja, hogy vissza nem térítendő, lakáscélú állami támogatásként otthonfelújítási támogatás vehető igénybe azáltal, hogy a családok felújítják, korszerűsítik otthonaikat. Minden olyan ingatlanra igénybe vehető, amely az ingatlan-nyilvántartásban lakás, lakóház, tanya vagy birtokközpont jelleggel van nyilvántartva. A többi, családokat támogató lehetőségektől abban különbözik, hogy már az egyedülálló szülők is igénybe vehetik, amennyiben megfelelnek a feltételeknek.

Az otthonfelújítási támogatás igénybevételének feltételei

– A támogatást legalább egy gyermeket váró vagy nevelő szülő/szülők vehetik igénybe, maximum 1 alkalommal, 2022. december 31-ig.

– A támogatás igénybevételének feltétele továbbá, hogy legalább az egyik szülő rendelkezzen az igénylés pillanatában egyéves bejelentett tb-jogviszonnyal. A gyesben vagy gyedben részesülő szülő akkor felel meg ennek a feltételnek, ha nem szűnt meg a munkaviszonya a családtámogatási ellátás igénylése előtt vagy alatt. Az az egyéni vállalkozó, aki a gyermek születése miatt a vállalkozását szüneteltette, sajnos nem felel meg ennek a feltételnek. Neki újra folyamatos 1 év biztosítási jogviszonnyal kell rendelkeznie az igénylés pillanatában.

– Házastársak vagy élettársak esetén mindkét félnek köztartozásmentes igazolással (NAV 0-s) kell rendelkeznie.

– Az igénylő legalább 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezzen a támogatásban érintett lakásban.

– Az igénylő(k) és valamennyi gyermek legalább 1 éve bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezzen a támogatásban érintett lakásban, kivéve, ha a lakás tulajdonjogának megszerzése 1 éven belül történt. Az egyéves időtartamra vonatkozó előírást nem kell alkalmazni a magzat és az egy évnél nem régebben született gyermekek esetén.

Szobafestés

Mennyi pénzt jelent az otthonfelújítási támogatás?

A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a lehet, de maximum 3 000 000 Ft. A támogatás utófinanszírozott, vagyis először a munkálatokat el kell végezni, amelyet számlával, vállalkozói szerződéssel kell igazolni, és a támogatást ezután lehet igényelni.

Miként kell értelmezni a felújítási költségeket? A felújítási költség tartalmazza az anyagköltséget és a munkadíjat. A támogatás összegében 50-50%-ban szerepelhet az anyagköltség és munkadíj (vállalkozói díj). Az anyag + munkadíjról szóló számlákat összesítetten úgy kell benyújtani, hogy a támogatás összegében a két költségtípus azonos arányban szerepelhessen. Ez a feltétel nem az egyes számlákra vonatkozik, hanem az összköltségen belül a támogatással érintett részre.

Ácsmunka

Mit jelent ez a gyakorlatban?

A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 millió forint. A támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy az összköltséget felezik, maximum ennyi lehet a támogatás (legfeljebb 3 000 000 Ft). A támogatás összegét is felezni kell, mert a támogatás felének anyagköltségnek kell lenni, a másik felének munkadíjnak. Ez azonban csak akkor működhet, ha van elegendő anyag-, illetve munkadíjszámla. Ha valamelyik nem éri el a lehetséges támogatás felét, illetve a munkálatok teljes költségének legalább negyedét, akkor nem jogosult, csak a kisebb tétel kétszeresére.

Milyen építési tevékenységre igénylehető a támogatás?

a) Víz-, csatorna-, elektromos-, gáz- és közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje

b) Fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel

c) Fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is

d) Az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat

e) A külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása

f) Tető cseréje, felújítása, szigetelése

g) Égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése

h) Klímaberendezés beépítése, cseréje

i) Napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje

j) Belső tér felújítása, ideértve

• a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását

• a galériaépítést

• a belső lépcső kialakítását és cseréjét

• a szaniterek beépítését vagy cseréjét

• a villanykapcsolók és dugaljak kialakítását és cseréjét

• a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását

• a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét

k) A lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása

l) Kerítés építése

m) Gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása

n) Terasz, loggia, erkély, előtető építése

o) Térburkolat készítése, cseréje

p) Télikert kialakítása

q) Amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül, a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák

r) Alapozási szerkezet megerősítése

s) Beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje

t) Használati melegvíz-rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is

Mesteremberek, Otthonfelújítás

Milyen munkálatokra NEM igényelhető a támogatás?

– Szabadon álló bútorok beszerzésére (pl.: szobabútor)

– Szabadon álló konyhai gépek beszerzésére

– Beépített nem konyhai gépek beszerzésére (pl.: mosógép, szárítógép)

– Lakás/épület bővítésére plusz szobákkal, tetőtér-terasz beépítése

– Tereprendezésre, gyepszőnyegfektetésre, füvesítésére

– Műfű, murva, gumilap térburkolatként történő beszerzésére

– Tároló építésére

– Mobilgarázs beszerzésére, kivéve, ha betonalapra és ahhoz rögzítésre kerül

– Raklapra mint anyagköltségre

– Infraszauna beépítésére

– Riasztó, kaputelefon beszerelésére

– Központi, beépített porszívógép beszerzésére

– Tetőtér építésére, beépítésére

– A lakás belső átalakítására (pl. kettő szobából három szoba kialakítása, falak bontása, új falak felhúzása), kivéve a fürdőhelyiség, illetve WC létesítésének esetét

– Helyiség funkciójának megváltoztatására (pl. fürdőszoba konyhává alakítása)

– Kültéri lámpatestre

– A ház előtti, kerítésen kívüli (utca) járda, bejáró (közterület) felújítására

– Új nyílászáró beépítésére (kivéve a már korábban meglévő nyílászáró cseréjének esetét)

– Társasház esetében a közös használatú (osztatlan közös tulajdonban lévő) területek felújítására

– A szolgáltató számára fizetendő csatlakozási díjra, hálózatfejlesztési hozzájárulásra

– Öntöző- és locsolórendszerekre

– Betonkeverő, szerszámgépek, földmunkagépek bérlésére

– Társasház mélygarázsában kialakított parkoló megvásárlására

– Veszélyes hulladék elszállítására, ártalmatlanítására

– Kerti tó, medence építésére

Hol érhetőek el a kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatványok?

A Magyar Államkincstár honlapján az alábbi linken, a „Lakossági ügyfelek/otthonfelújítási támogatás” menüpontban érhetőek el a „Kérelem benyújtásának nyomtatványai”.

Tervrajz

Hogyan lehet benyújtani a kérelmet?

– Elektronikus úton ügyfélkapus bejelentkezést követően a SZÜF felületén (TULAJDON > Ingatlan menüpont alatt) elérhető elektronikus nyomtatvány („Kérelem gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatására”) kitöltésével, a szükséges adatok megadásával és az előírt dokumentumok, valamint nyilatkozatok becsatolásával.
– A Kincstár honlapjáról – Főoldal > Lakossági ügyfelek > Otthonfelújítási támogatás > Kérelem benyújtásának nyomtatványai menüpontból – letöltött és kitöltött kérelem, illetve nyilatkozatok eredeti példányai, valamint ez előírt dokumentumok másolatainak postai úton történő megküldésével (cím: Magyar Államkincstár, 1938 Budapest).
– Személyesen bármely kormányablakban a Kincstár honlapjáról letöltött és kitöltött kérelem, illetve nyilatkozatok eredeti példányai, valamint ez előírt dokumentumok másolatainak leadásával.

Személyes ügyintézésre van-e lehetőség?

Nincs. A kormányablakokban csak a kérelem benyújtására van lehetőség.

Festés

Meddig lehet a kérelmet benyújtani?

A kérelmet az utolsó számla kifizetését követő 60 napon belül, de legkésőbb 2022. 12. 31-ig kell benyújtani.

Hány napja van az Államkincstárnak reagálni a kérelmemre? A támogatás iránti kérelmeket a Kincstár a hozzá történő beérkezés időpontját követően – a beérkezés sorrendjében – 30 napon belül bírálja el. A hiánypótlásra meghatározott – legfeljebb 30 napos – időtartam az elbírálási határidőbe nem számít be.

Gyerekszoba

Hányszor van lehetőség hiánypótlásra?

A kérelem elbírálása során hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor.

Együttes igényléskor kinek az ügyfélkapujáról kell az igénylést leadni?

A rendelet nem szabályozza ezt. Együttes igénylés esetén az igénylők bármelyikének ügyfélkapujával beküldhető az igénylés.

forrás: allamkincstar.gov.hu

Fleischer Gabriella

 

 

Üdv

Jelenleg 7 ember olvassa a cikkeinket veled együtt.

Hirdetés

Közösség

Örökbe Fogadok Egy Ovit

A HŐSANYA rovat jószolgálati tevékenységével most Te is lehetsz egy halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) óvoda örökbefogadója. Tudj meg többet erről a kezdeményezésről!

Tovább »

Partnereink

szövegírót keresek

örökbe fogadok egy ovit

Hirdetés