web analytics

Válassza az Oldal lehetőséget

Taktabáji “Kék Ibolya” Óvoda

Taktabáji “Kék Ibolya” Óvoda

Óvodánk egy csoporttal működik, 30 gyermeket tudunk felvenni, bár jóval több lenne az igény, ezért új óvoda építésére pályázunk. A gyermekek többsége ingerszegény, szociálisan nehéz körülmények között él családjában. A magyar és roma néphagyományok megismertetésén keresztül fejlesztjük a gyermekek magatartását, viselkedését a közösségben, értelmi képességeiket, az ehhez szüksége jártasságok, készségek kialakulását segítjük elő. Igyekszünk a családokat bevonni a gyermekek fejlesztésébe, inkább kevesebb, mint több sikerrel. Igyekszünk olyan tapasztalatokhoz, élményekhez juttatni a gyermekeket, melyeket a szülők nem tudnak biztosítani számukra. (ingyenes kirándulás, kézműves foglalkozások külső helyszínen, néptánc stb.) Arra törekszünk, hogy óvodáskor végére minden gyermek fejlődjön a tőle elvárható legmagasabb értelmi, viselkedési szintre.