Óvodánk egy csoporttal működik, 30 gyermeket tudunk felvenni, bár jóval több lenne az igény, ezért új óvoda építésére pályázunk. A gyermekek többsége ingerszegény, szociálisan nehéz körülmények között él családjában. A magyar és roma néphagyományok megismertetésén keresztül fejlesztjük a gyermekek magatartását, viselkedését a közösségben, értelmi képességeiket, az ehhez szüksége jártasságok, készségek kialakulását segítjük elő. Igyekszünk a családokat bevonni a gyermekek fejlesztésébe, inkább kevesebb, mint több sikerrel. Igyekszünk olyan tapasztalatokhoz, élményekhez juttatni a gyermekeket, melyeket a szülők nem tudnak biztosítani számukra. (ingyenes kirándulás, kézműves foglalkozások külső helyszínen, néptánc stb.) Arra törekszünk, hogy óvodáskor végére minden gyermek fejlődjön a tőle elvárható legmagasabb értelmi, viselkedési szintre.

Megtaláljuk a Nőt az Anyában