Óvodásaink 70%-a hátrányos, 60%-a pedig halmozottan hátrányos helyzetű. Így szociokulturális környezetünk nagyban meghatározza kitűzött nevelési céljainkat és sajátos feladatainkat. Sikerült elérnünk, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek is már három éves korban az óvodába kerüljenek. Így az itt folyó nevelő-gondozó munkával segíteni tudjuk hátrányaik csökkentését, felzárkóztatásukat. Családias légkörben az egyes gyermekre odafigyelve, a másság elfogadását hangsúlyozzuk – különös tekintettel az etnikai hovatartozásra.